« صفحهِ اصلى | قبلى: آموزش كد دادن دستي به رسيورها » | قبلى: فاطمه كروبي: هنوز نمرده ايم كه "صبا" به كسي مثل هد... » | قبلى: تلويزيون تماشا روي هات برد » | قبلى: Itn2 & Ava » | قبلى: برنامه‌‏هاي شبكه ماهواره‌‏اي كروبي » | قبلى: فرکانس جدید ITC » | قبلى: انتقال فايل هاي رسيور به كامپيوتر در استار ست » | قبلى: آپگرید رسیور پرمیوم ایکس » | قبلى: آنتن گردان » | قبلى: پرتاب ماهواره ایرانی مصباح به فضا » 

»

ماهواره هاي قابل دريافت در ايران همراه با فركانس نمونه

1- TELSTAR 12
15 درجه غربي
12608 V 19276 2/3

2- ATLANTIC BIRD 1
12.5 درجه غربي
11130 H 14,465 3/4

3- ATLANTIC BIRD 2
8 درجه غربي
11306 H 27,500 3/4

4- Nilesat 101,102
7 درجه غربي
11747 V 27,500 3/4

5- ATLANTIC BIRD 3
5 درجه غربي
12711 H 30,000 1/2

6- AMOS 1
4 درجه غربي
11177 V 8,520 2/3

7- Sirius 2-3 (فقط در تبريز و اروميه)
5 درجه شرقي
8- Eutelsat W3
7 درجه شرقي
11492 V 30,000 3/4

9- Eutelsat W1
10 درجه شرقي
11526 V 30,000 5/6

10- Hotbird 1,2,3,4,6
13 درجه شرقي
11054 H 27,500 3/4

11- Eutelsat W2
16 درجه شرقي
11304 V 30,000 3/4

12 - Eutelsat II-F3
21.5 درجه شرقي
12718 V 2,500 3/4

13- Arabsat 2A, 3A
26 درجه شرقي
11747 V 27,500 3/4
11585 V 27,500 3/4

14- Astra 2A,2B,2D
28.2 درجه شرقي
10787 V 22,000 5/6

15- Eutelsat Sesat, W4
36 درجه شرقي
12560 H 18,808 3/4

16- Express A1R
40 درجه شرقي
11659 V 3,333 3/4

17- TURKSAT 1C
42 درجه شرقي
11607 H 3,750 2/3

18- Eurasiasat 1
42 درجه شرقي
11905 H 6,666 3/4

19- Express AM 22
53 درجه شرقي
11044 4/3 29800 V

20- Intelsat 904
60 درجه شرقي
11519 4/3 12000 V
21- INTELSAT 902
62 درجه شرقي
10973 V 27,500 3/4

22- LMI 1
75 درجه شرقي
12518 v 22,000 7/8
12610 h 20,000 3/4

23- NSS 6
95 درجه شرقي
11635 v 3,328 3/4
12537 h 27,500 3/4